FANDOM


Battle.net Configuration

Westwood Online Configuration

Windows :

UNIX :

Troubleshooting · Links

%IHej %l, välkommen till %s!
%IKör version %v på %h.
%IVärden för den här servern är %H
%I
%IDet finns %a användarkonton på denna server.
%IDet finns förnärvarande %U användare i %G spel av %N,
%Ioch %u användare som spelar %g spel och chattar i %c kanaler.
%IHar du problem med ett kommando? Skriv /help för
%Iatt lära dig mer om det.
%I
%I%m